Om

Copyright © 2009 www.opptrekk.no - All Rights Reserved

Om opptrekk.no

En info side om vinsjeaktivitet i regi av Drammen og Omegn Paragliderklubb

Opptrekk.no er kun et senter for informasjon og kontakt vedrørende opptrekk av paraglidere og hangglidere. Senteret er dette domenet og eies og drives på ideell basis. Aktiviteten som beskrives er og drives i regi av paragliderklubb og omfatter i dag 12 forskjellige klubber med 14 forskjellige vinsjer. Du finner en oversikt over vinsjetilbudene HER. All fly- og vinsjeaktivitet er underlagt paragliderseksjonens sikkerhetssystem. Den avbildede Vinsjebåtens aktivitet drives i regi av Drammen og Omegn Paragliderklubb men eies, vedlikeholdes og betales av en privat eier og leies ut til klubber og klubbmedlemmer for flyaktivitet samt eksterne arrangementer. Aktiviteten gjøres på dugnad og leie innbetales for å dekke nedbetaling av utstyr, materiell, løpende utgifter og drift.

 

Opptrekk.no ønsker å spre informasjon og kunnskap og medvirke til økt sikkerhet, kompetanse, utvikling og aktivitet på landsbasis vedrørende vinsjing og opptrekk av hangglidere og paraglidere på vann og over land. Det er av undertegnede utarbeidet et kompendie (paragliding) for kursing i opptrekk og kan lastes ned her.

 

Alt utstyr burde tilhøre paragliderklubbene, og historisk fikk paragliderklubb først muligheten til å kjøpe og eie vinsjebåten som driftes på Østlandet. Klubbene ønsker ikke å eie så dyrt utstyr utifra en erkjennelse om at klubbutstyr blir dårligere vedlikeholdt og forringes fort. Dette er et faktum og fullt forståelig for alle parter. Selv om konseptet er i privat eie er allikevel eierens filosofi at båten tilhører paraglider og hangglidermiljøet. Den er bygget av og for dette miljøet og brukes kun der. Den benyttes ikke privat.

Det er på bakgrunn av denne filosofien at klubber og medlemmer av luftsportforbundet ikke skal være med å nedbetale båtens innkjøpspris og nedskrivning, men være med på å betale de løpende utgifter for å holde båten i drift fra år til år. Utgiftene ved innkjøp har privat eier "lagt ut" på vegne av miljøet og skal tilbakebetales til eier gjennom 3djepart og eget dugnadsarbeid. Nedbetaling skjer gjennom passasjerer som leier utstyr for å fly tandem eller sponsorer som stiller med garantipris ved konkurranser. Uten denne støtten og uten denne dugnadsinnsatsen, også fra tandempiloter, ville ikke konseptet vært mulig å drive.

 

Båten leies ut til konkurranser og kursvirksomhet i hele sørøst Norge og det tilbys tandemparagliding med opptrekk etter vinsjebåt i regi av DROP. Det benyttes kun meget erfarne piloter ved tandemparagliding. I tillegg er eier av vinsjebåt og denne websiden, Iver-Th. Heier både tandempilot, paragliderinstruktør, vinsjebåtfører og vinsjeinstruktør med erfaring også med motorisert paragliding og trike.

 

Båten er en Buster XL med Suzuki 150HK påhengsmotor (ny 2016).

Vinsjen har hele 1700 m line og er sterk nok til å dra opp PG, PG tandem, HG og HG tandem. Rekorden ble satt av forrige eier i 2008 hvor det med denne vinsjebåten ble gjordt opptrekk til 1400m!

 

Siden juni 2013 har båten kun en privat eier. Det er Iver-Thorstein Heier, som via opptrekk.no tilbyr et unikt konsept med opptrekk av piloter i regi av DROP med den proffesjonelle vinsjebåten. Båten har 1700 m vinsjeline og kan ta deg opp til 1000 - 1300 meter uten problemer. Opptrekk.no ønsker pilotene nok engang velkommen til en ny sesong. Sesongen varer fra 15.april til 15.oktober.

 

DROP kan kontinuerlig tilby vinsjing, opptrekk og kurs i mer sentrale områder av Østlandet, nærmere bestemt Indre Oslofjord og Drammensfjorden, samt kurs og arrangementer rundt om i landet ved leie av båten for andre klubber.

 

Det er slutt på å vente på de store SIV-kursene. Med hjelp av vinsjebåten kan klubben din satse på kvalitet og få piloter pr. kurs. Teori og oppbygging av kursene er av meget høy standard. Instruktørene bygger på at du skal få tillit til utstyret du bruker.

 

Kom til DROP og få et kurs som er raskt, morsomt og lærerikt, eller vinsjebåten kommer til deg. Med opptrekk garanterers du et effektivt og flott kurs. Med vinsjebåt kan klubben din med fokus på sikkerhet og trygghet gi deg:

 

 • Opptrekkskurs
 • Sikkerhetskurs
 • Akrokurs
 • Akrotrening
 • D-Bag kurs
 • Tandemkurs

 

Oppdatert sept. 2016

 

 

 

Historikk 2008-2017

 

 • 2008 - 2 medlemmer av OPK starter firmaet SkySign og kjøper konseptet opptrekk.no. Alt materiell og utstyr eies av dette firma, leies ut til medlemmene og aktiviteten drives i regi av paragliderklubb.
 • 2009 - Påsken benyttes til å kurse eierne som deretter setter båten i drift ved området rundt Malmøykalven.
 • 2010 - Malmøykalven får forbud mot paragliding, driften flyttes til Kråkholmen i Asker med fast Marina på Blakstad.
 • 2011 - En av partene selger seg ut til ny deleier.
 • 2012 - Firmaet legges ned og alt utstyr overføres til deleierne i et sameie.
 • 2013 - Sameiet avsluttes ved at Iver Heier kjøper ut deleier og driver konseptet videre
 • 2016 - Februar ble 140Hk påhengsmotor stjålet. Ny Suzuki DF150 på plass før sesong start. Høst/vinter planlegges stor overhaling av vinsj, hydralikk og el.anlegg.

Bilder

 

Kurs i opptrekk

(Foto: Elling Hildre)

 

Akrotrening

(Foto: Elling Hildre)

 

Opptrekk akrokonkurranse

(Foto: Elling Hildre)

 

SIV kurs

 

Drammensfjorden

(Foto: Trond J. Repesvik)

 

Tandemparagliding

Opptrekk / Vinsjing

Under følger en kortfattet begreps- avklaring:

Opptrekk:

Opptrekk gjøres av piloten som gjør et prøveopptrekk med en instruktør (PIO) tilstede eller har lisens (OTP/OTH) etter bestått kurs med 10 godkjente opptrekk

 

Vinsjing:

Vinsjing utføres av godkjent vinsjefører som har utsjekk på den aktuelle vinsjeinnretningen (eks. båt, scooter, snøskuter, bil)

 

Oppslep:

Oppslep er tauing av HG med motorisert HG eller fly. Oppslep er ikke tillat for paraglidere.

 

Mekanisk/hyraulisk/elektrisk vinsj:

Vinsj er en innretning som enten er mekanisk, hydraulisk eller elektrisk. Mekanisk blir manuelt operert og bremset av vinsjefører. Hydraulisk/elektrisk vinsj blir hydraulisk/elektrisk styrt av et innstilt trykk som leses av på et manometer og er noe sikrere metode samt gir et roligere opptrekk.

 

Vinsjetyper:

Vinsjen kan enten være fast og stillestående og laget slik at den vinsjer deg inn, mens en "payout"-vinsj er mobil, montert på et transport- middel og forer eller vinsjer ut line og samtidig bremser utmatingen mens den er i bevegelse fremover. En kombinasjon med en hydraulisk payout-vinsj er ansett for å være det tryggeste.

Fakta om båten

Nedenfor finner du noen fakta om båt, utstyr, opptrekk samt spesifikasjoner

 • Buster XL mod. 2006
 • Suzuki DF 150 hk mod. 2016
 • Utstyrt med en spesiell stål propell designet for akselrasjon og toppfart
 • Maks hastighet 40 knop ved opptrekk
 • Utstyrt med hydraulisk payout vinsj
 • 1700m line, kan taue til 1300m
 • Et opptrekk tar 8-10 min
 • Aggregatet spoler linen inn på trommel med 70 km/t på 2-3 min

 

 

 

Kostnader

Båten er ikke gratis, og trenger økonomisk støtte. Den må være i drift så ofte som mulig

 • Kostnaden av konseptet til nå (2016) er kr 300.000, -
 • Årlige utgifter varierer voldsomt
 • Kommersiell drift er ulovlig
 • Drift er derfor avhengig av otp av tandem paragliding og sponsing
 • Finansielle forpliktelser faller på privat eier